Maskinfabrikken TROFA - Kærvej 2 - 8700 Horsens - Tlf: 75 65 62 87 - www.trofa.dk
 

 

Handelsinformation 


Leveringsvilkår
Visse produkter kan af hensyn til transporten kræve en enkel slutmontering.

Garanti
Alle produkter sælges med 1-års garanti (gælder ej sliddele). Garantien gælder ombytning af dele efter konstateret materiale- eller fabrikationsfejl.

Betalingsvilkår
Betalingsvilkår er netto kontant ved levering eller 8 dage netto efter sædvanlig kreditvurdering. Moms tillægges alle leveringer.
Alle maskiner eller dele forbliver i TROFA's eje indtil det fulde beløb er betalt!

Priser
Venligst bemærk at alle priser er fastpriser. Alle priser er uden leveringsomkostninger.

CE-mærkning
Trofa-produkterne er CE-mærkede.

Transportskadet gods
Transportskadet gods skal omgående i alle tilfælde rapporteres til transportøren og Trofa. Vær opmærksom og gennemgå forsendelsen inden du kvitterer for modtagelsen. Kontroller at colli passer med colliantal på fragtbrevet, og at alt gods er ubeskadiget. Kvitteres for godset uden anmærkning om eventuelle skader vil erstatning fra transportøren blive afvist!

Betingelser vedrørende køb af maskiner fra Trofa til videresalg

Betingelserne vedrørende køb af maskiner fra Trofa til videresalg i Danmark/Sverige/Norge/Finland

I det tilfælde at maskiner købes af Trofa til videresalg gælder understående betingelser!

1.       Alle fragtudgifter til køber/købers kunde i ind/udland betales af køber og er Trofa uvedkommen!

2.       Det påhviler altid køber at sørge for at alle regler omkring produktet er overholdt i forhold til det pågældene land produktet skal sælges i . Herunder CE mærkning, særlige lande regler/ fragt håndtering /brugsanvisninger og andet mærkning, der er påkrævet for at sælge varen lovlig i det pågældene land . 
Alt mærkning er Trofa uvedkommen! 

3.       Reklamation på maskiner fra Trofa .

Ved reklamation på maskiner fra Trofa skal der fremsendes skriftlig begrundelse for reklamationen ( gerne med billede materiale af reklamationen)

Det er herefter 100% op til Trofa at afgøre om reklamationen anses som værende gyldig.

Vurderer Trofa, at reklamationen skyldes betjeningsfejl eller at maskinen har være udsat for overlast afvises reklamationen. Vurderes det at reklamationen er gyldig fremsender Trofa de påkrævede del til køber uden beregning. Herefter påhviler det køber at udskifte dele.

Alle udgifter til udskiftning af dele herunder fragt /arbejdsløn/kørsel osv. er trofa uvedkommen og påhviler 100% køber.

Skader påført andet end Trofas maskine herunder traktore/anden drivkraft/ /personskade osv. er Trofa uvedkommen og skal betales af køber eller dennes forsikring..

Trofa kan altid ved første reklamation beslutte, at maskinen skal tages retur! ...

Retur fragt fra købers adresse og til Danmark betales af Trofa . evt fragt fra købers kunde og til købers adresse er Trofa uvedkommen !

Det påhviler køber at sørge for at maskinen er pakket på en måde/og på palle så den uden problemer kan afhentes af vognmand med løftevogn på købers adresse.

Evt udgifter i forbindelse med dette herunder pakning/tab af fortjeneste/kørsels/arbejdsløn er Trofa uvedkommen.

Efter at Trofa har modtaget maskinen tilbagebetales det fulde beløb, som køber har betalt for maskinen hos Trofa, tilbage til køber .

Vi tager forbehold for eventuelle tekst-, billede- og prisfejl.